Dla Kandydata

Wyślij aplikację

Możliwości zgłoszenia kandydatury:

- online: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej oraz dołączenie do niego CV lub przesłanie życiorysu na adres mailowy jednej z naszych filii.
- telefonicznie lub drogą pocztową: adresy oraz numery telefonów naszych filii znajdują się w zakładce Kontakt
- osobiście w jednej z naszych filii

    Wyślij swoje CV online